Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bünyesinde, Çalgı Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı Çalgı Anasanat Dalı açılması konusundaki teklifi 02.10.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve  2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür.

Amaç; Türk müzik kültürünü gelecek kuşaklara aktarabilecek, genel müzik eğitimi ile donatılmış saygın, nitelikli sanatçı ve eğitici-öğreticiler yetiştirmektir. Aynı zamanda geleneksel icra anlayışı ışığında; icra ettiği çalgının tarihini, kimliğini, kültürünü, üslubunu-tavrını benimsemiş, ulusal ve uluslararası platformlarda bu değerleri yansıtacak donanımda olan icracı, sanatçı, eğitici-öğretici, yorumcu ve yapımcılar yetiştirmektir.

Misyon; bin yıla varan bir geçmişe sahip Türk Müziği’nin geleneksel üslubundan güç alarak, milli müzik değerlerimize ve sanat kültürümüze sahip çıkarak çok sesli müziğin temel eğitimini vermesidir.

Vizyon; uluslararası işbirliğine açık, kaybolmaya yüz tutmuş çalgılarımızın bölge müzik kültürlerinin araştırılmasıyla ortaya çıkartılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılmasıdır.